Kinaklassen fikk besøk fra Kina – kampsport og Kungfu-mester An.

Kungfu-mester An var på skolen i over en måned og hadde kampsporttimer med heile skolen. En stor gjeng av animasjonsklassen fikk også opplæring
og syntes det var veldig spennende.

Hver onsdag har animasjonsklassen gymsalaktiviteter eller går på tur. Mister Ans tilbud om å lære kampsport og kungfu kom veldig godt til nytte i klassen.