Torsdag den 12. mars 2015 drar animasjonsklassen til Japan. Det blir i 2015 en to-ukers tur til Tokyo, Kyoto og Osaka. Klassen skal på sightseening i alle byene og skal blant annet besøke Asakusa tempel, Akihabara, Tokyo Metropoitan Goverment Building, Kinkakuji tempel, Osaka slott og mye annet. I tillegg skal elevene besøke Ghibli museum, Tokyo Designer Gakuin College, Seika Universitetet, Kyoto International Mangamuseum der vi skal ha manga tegnekurs og Anime studio Ingres i Osaka. Vi gleder oss!