Elevane i Adventura Ekstremsport vart igår utfordra på samarbeid, logisk tenking, orientering, presisjon, styrke og uthald. Åtte postar stod på programmet. Dei måtte løyse oppgåver, lage pil og pue, krysse elv og padle kajakk.