For å lære anatomi best mulig, må man både føle det på kroppen gjennom styrketrening, muskel for muskel, og ledd for ledd. Og også gjennom å få, og motta massasje. Kombinert med teorikunnskap om hvor på kroppen musklene sitter, og ved å føle seg fram gjennom å tegne musklene på hverandres overkropper. Samt en og annen anatomi-quiz.

Vi mener vi bruker den beste boken for å illustrere hvilke muskler som virker inn, for hver styrkeøvelse, nemlig Frederic Delavier sin; «Strength Training Anatomy», som hver elev får utdelt. Bare se selv hvor flotte illustrasjoner det er, og som viser hvilke muskler som er aktive for de enkelte styrkeøvelsene.

21108-21109-21110-21111-21112-21113-21114-21115-21116-21117;true;true;true;true;917;612;1;0;0;0