kommer på framsida, som egen undertekst på framsida, mellom overskrift og bilde.

På nyhetsartikkelen kommer denne gruppen som større skrift. Se eskimosaken.

Bruk eventuelt notisblokk.

her kommer hovedteksten.

 

 

ved link:   enten kopier urladresse, eller skriv inn www.dasspapir.no, for å sikre at siden blir vist.

Merk, og åpne «Hyperlink».

 Husk å åpne i «Ny side»