Fredag den 23. Oktober dro Kina-klassen til Ålesund for å delta i FNs rollespill om tusenårsmålene.Her deltok også videregående skoler og ungdomsskoler, Møre var den eneste folkehøyskolen som var representert. På forhånd hadde vi fått utdelt land som vi skulle representere på “generalforsamlingen”. Da gjaldt det å ha kunnskap om sitt lands politikk og synspunkter, og å kunne argumentere best mulig for seg. Den vanskeligste jobben fikk nok Lisa, Ole-Petter og Linn, som måtte stå for de kontroversielle meningene til USA. Det ble holdt åpningstaler for hvert land, før vi gikk videre med debatter og avstemninger. Fokuset skulle ligge på “Hvordan løse verdens fattigdomsproblemer”, og det kom fram mange gode ideer. Det var tydeligvis ikke like lett for alle å henge med i svingene, da språket som ble brukt hadde et svært diplomatisk preg. Kanskje verst ut av det kom Angola, som presterte å mene: ”Vi vil ikke være demokrati, vi vil være republikk”! 

  Maninder, Ida og Silje p?FNs rollespill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter intens lobbyvirksomhet og mange kompromisser ble imidlertid landene sånn noen lunde enige i de fremlagte sakene, og konferansen kunne avsluttes. Av de fremmøtte skolene vil vi si at Møre og Kina-klassen i stor grad utmerket seg denne dagen. Vi var godt forberedte og aktive på talerstolen.

 

Alle var enige i at dette hadde vært en lærerik og morsom opplevelse.

Kristian og Line p?FNs rollespill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa p?FNs rollespill