Etter flere ukers forberedelser er Kinaklassen klar for en 43 dagers rundtur i Midtens Rike.
Vi gleder oss!

Bildet viser hvor i Kina klassen skal dra til.
Klikk her for å se vårt program dag for dag.