I tre timar gikk Kinaelevene fra dør til dør i Ørsta og samla inn 64 bossekker med tomflasker. Spente elevar panta flaskene og resultatet blei 6500,- blanke kroner til Lilong Håpskule i det sørlige Kina.

Kinaklassa har sidan tidleg i haust arbeidt for å samle inn pengar som dei kan ta med når dei skal besøke Lilong barneskole på den store Kinaturen som startar til helga.

Bilde3

Lilong håpskule treng hjelp for at elevane skal få ein betre skulekvardag. Kvart år besøker Kina – Midtens rike skulen og har med utstyr, læremiddel, bøker, sportsutstyr og musikkinstrument som dei kjøper i Kina. I tillegg har dei med pengar som vert spart for å utbetre skulebygningane.

flaskeinnsamling
Joachim, Thea og Mariann jobber med flaskeinnsamling til Lilong Håspkule i Kina.

Kina – Midtens rike brukar nokre dagar på skulen ilag med dei kinesiske elevane. Besøket er eit av høgdepunkta på den 6 veker lange Kinaturen.

Det kjem rapport frå besøket i Reisebrev som elevane legg ut under turen.