Vi begynner å nærme oss klare for Kinatur! Klassen har brukt mye tid til å forberede undervisning i engelsk for kinesiske barn på håpskolen. Denne uken fikk gruppene 45 minutter hver for å prøvekjøre et undervisningsopplegg de hadde planlagt for sin egen klasse. Gjennomgangen var veldig nyttig! Les mer og se videoen på bloggen. www.kinaklassen.com demonstrasjon_film