I år er det femte året Møre Folkehøgskule inviterer kampsportmesteren An Jiyong til Ørsta for å undervise elevene i ulike stilarter i kungfu. An er en flink og erfaren lærer i kampsport på universitetet i Beijing. Selv om An bare snakker kinesisk og det blir litt problem med kommunikasjonen, er elevene begeistret for kampsport på grunn av Ans tålmodighet og dyktighet.

Etter høstferien benyttet klassa Kina – Midtens rike den unike sjansen til å begynne å lære og trene både Baji Quan og Bo (el. en lang stav). Hans trening handler mye om koordinasjon og konsentrasjon. Gjennom fire uker, nesten tre halve dager pr. uke, har klassen lært en rekke teknikker. Elevene har for eksempel lært å bruke staven til både blokkering og parering. «Dette var gøy!» oppsummerte elevene etter hektiske økter med mester An.

Klikk på filmen for å se en del kampsport trening i kinaklassen.