Kort tid etter skolestart var klassen Kina – Midtens rike på Barstad for å pleie en kulturlandskapstype som er i ferd med å forsvinne. Denne aktiviteten ble utført i samarbeid med Naturvernforbundet i Ørsta og pengene vi får inn skal gå til Lilong barneskole som vi støtter i Kina.

Siden år 2003 har linjen Kina – Midtens rike stått i spissen og arbeidet med et prosjekt knyttet til dette kalt «Håpskole-prosjektet». Prosjektet går i hovedsak ut på å støtte Lilong barneskole i det sørlige Kina økonomisk og støtte enkeltelever på skolen med nødvendig skolemateriell.

Med vår hjelp gjennom disse årene har denne skolen fått en kopimaskin, skrivesaker, pc’er, et bibliotek med over 2.500 bøker, nye vinduer og en liten matsal. Vårt neste mål er å hjelpe den med et toalett med springvann for 200 barn.

Årets kinaelever er svært engasjerte i Håpskole-prosjektet og har tatt på seg forskjellige oppdrag for å tjene inn penger til håpskolen, slik som bærehjelp i Ørsta kulturhus og gårdsarbeid på fritiden bare for å nevne noen eksempler. Til nå har vi tjent inn ca kr 9.000. Bra jobba!

Klikk her for å lese rapporten om slåtteenga i Møre Nytt.

Fyldig rapport om aktiviteter på linjen og på skolen finner du på bloggen til Kina – Midtens rike.