Nå er Kinaklassen vel fremme i Chongqing med 32 millioner innbyggere og hadde en fin dag. Les mer på bloggen:www.kinaklassen.com.