Håpskole-prosjektet er et prosjekt som elever på linja Kina – Midtens rike på Møre Folkehøgskole arbeider med. Prosjektet er en form for hjelpearbeid som gir bistand til tre ulike barneskoler i fattige områder i Kina.

Årets Kinaklasse har hatt panteaksjon, tombola i shoppingsenteret i Volda og salg av kakebokser for å samle inn penger til prosjektet. Hver krone klassen har tjent inn kommer frem!

Dette skoleårets 6 ukers kinatur går veien til Lilong-Barneskole som er lokalisert i et fattig område i Guangxi-provinsen i Sør-Kina. På denne skolen finnes det mange elever som har 1-2 timers lange skolevei. Den trenger økonomisk støtte for å kunne bygge en matsal og kunne tilby elevene lunsj på skolen.

Nå har klassen laget egen kalender for prosjektet frem mot jul. Både gamle og nye bilder, oppdateringer om arbeid og aksjoner i desember, videosnutter og annet snadder vil kunne skjule seg under lukene!

Hvis du vil vite mer om prosjektet så kan du følge med på klassen sin Facebook-side.