Det er ikke bare kinesisk språk og kinakunnskap elevene på linja Kina – Midtens rike er opptatt av. Klassen følger også med på hva som skjer i Kina. Nå har klassen danset og produsert musikkvideo basert på den kinesiske låta «Xiao Pingguo» (Little Apple). Originalen har gått som en farsott over hele Kina sommeren 2014.