De to første ukene etter høstferien har Kinaklassen fått undervisning i kinesisk kampsport. Kungfu-mester An er lærer i kampsport på universitetet i Beijing.

Selv om An ikke kan engelsk så er han meget flink til å lære fra seg. Etter to ukers trening er klassen veldig flink i kinesisk bo og Bajiquan. Les mer på bloggen om hva elevene synes om kampsport og se flere bilder fra treningen.