Ja, da var det på’n igjen. Kina klassens andre elevkveld er nå overstått, og det med stil. Vi valgte denne gangen å lage et ”game show” som vi kalte for ”Oktogon”. Det bestod av flere konkurranser, ”sponsorinnslag” og quizer.  Som satte elevene på skolen på prøvelse, med blandet resultat.

elevkveld 2011

For når vi disket opp med quizen ”Ting som Gunnar kan! Og Magnus ikke vet…”, viste deg seg fort at det ikke bare var Magnus som følte seg fortapt i spørsmålene. Det skal sies at det var neon av elevene imponerte med kunnskapene sine, selv om spørsmålene kunne være veldig vanskelige.

Etter at Gunnar og Magnus hadde fått testet de små grå, gikk vi over til å teste sangstemmene og sangkunnskapene til alle sammen, med programmet ”In the Groove med Gustav”. Det skal ikke sies noe på innsatsen til folk, men sang stemmene var kanskje ikke like mye på plass hos alle. Med god folkehøyskole ånd, ble selvfølgelig innsats minst like mye tellende som evne, så alle kom godt igjennom med flotte forestillinger.

elevkveld olaf elevkveld melk

Nå var det tid for litt dramatisering, for at folk skal få prøvd ut sine teatralske sider, hadde Vebjørn ledelsen for ”Vals med Vebjørn”. Hvor vært lag fikk vær sin gjenstand som de måtte lage en dramatisering til, og det var tydelig at dette var noe elevene hadde vært innom før. For så mange kreative løsninger som det ble disket opp med, er noe som krever erfaring og et kreativt miljø. Alt fra ”salg” av store heroin sleiver til sketsjer om reisekofforter.

Innimellom alle disse innslagene, hadde vi noen ord fra ”sponsorene” våres, noe vi valgte å kalle for ”Møre Shop”. Som var sketsjer om masse snålt man kunne kjøpe, som en parodi på ”Tv-shop”. Her kunne man få høre om alt fra, melk fra stjernekua til tilsynsradaren, som skulle hjelpe elevene med å komme trykt hjem fra by’n på kvelden.

Dette ble en vellykket kveld, og det virket som om elevene koste seg under elevkvelden. I alle fall, har vi bare fått positive tilbakemeldinger i ettertid. Så vi ser fram til neste lørdag, for å se hva Adventura – Afrika klarer å diske opp med.

MVH
Kina-Midtens Rike v/Per Martin I. Olsen