Etter høstferien fikk elevene ved Møre Folkehøgskule besøk av kungfumester An fra Beijing. I nesten fire uker har An undervist elevene i ulike stilarter i kinesisk kampsport. Den 63 år gamle mester An har ikke bare imponert norske ungdommer med sin dyktighet og tålmodighet i timene, men har også overrasket alle med sine ferdigheter i kinesisk sjakk på fritiden.

Pr. i dag har ingen elev i kinaklassen klart å vinne over mester An. På Standalhytta forrige uke fikk alle se at han også er en flink danser i pardans!

Filmen viser hvordan elevene på linja Kina – Midtens rike med Japan lærer kinesisk kampsport og en del stilarter som An har undervist i på skolen.