Hver høst kommer kungfu mester An fra Beijing for å undervise kinaklassen i kinesisk kungfu. Etter 2-3 ukers trening blir elevene flinke i flere stilarter.