Mens sangen «Littel apple» er populær i Kina og danses til i parker og på offentlige plasser over hele landet, danser kinaklassen også til en koselig musikkvideo.