En presentasjonsfilm av alle elevene i kinaklassen 2015. Filmen  var laget av Didrik Nilsen som var elev på Kina-Midtens rike med Japan.