Dette meiner tidlegare elevar om året på skulen

– Et år for å utvide horisonten

Elev 2010-2011: Uendelige valgmuligheter og et lite akademisk slektstre i kombinasjon med presset om å «finne seg selv», endte naturligvis med et tenkeår.
[18. oktober 2013] Meir