Informasjon om avslutning av skuleåret 2020-2021 og Covid-19

more_fhs_eksterior_01_2013
Møre Folkehøgskule ligg i Kyrkjegata 48 langs E39 i Ørsta sentrum

Til alle elevar som går på Møre folkehøgskule skuleåret 2020-2021!

Info på sida sist oppdatert 26. april 2021

Korona-situasjonen ved avslutning av skuleåret

Vi er inne i siste fase av skuleåret, og vi har så langt unngått å få korona-smitte inn på skulen. Dette er vi veldig glade for, og dette har vi jobba for å få til. Vi har ved starten av året utarbeidd planar for korleis vi skal takle ev. utbrot av smitte, og planar med grøne, gule og raude lys som vi har sett i verk ettersom situasjonen har endra seg i lokalsamfunnet og nasjonalt.

Vi har vore særleg sårbare ved oppstart av skuleåret og i etterkant av ferier. Desse situasjonen har vi tatt på alvor og hatt strenge regimer for innslusing av elevar. Seinast etter påskeferien, vart alle elevar pålagt å ta test og har negativt svar før dei returnerte til skulen. Deretter har alle levd i kohortar og blitt testa på nytt. Smitteteamet i kommunen kome til skulen og testa alle elevar. Slik har vi redusert smitterisikoen til eit minimum. Deretter har vi fungert som ein kohort.

For elevar som vil reise heim, har vi også innført og brukt ein «søknad» der vi ser på kvar einskild reise og har samtale med alle som skal ut frå skulen. Vi har også hatt nesten daglege oppdateringar på situasjonen til alle elevar.

For resten av skuleåret vil vi halde fram med strenge tiltak, ikkje minst sidan situasjonen lokalt er noko meir kritisk enn tidlegare i året. Alle elevar er pålagt å bruke munnbind og sprit på butikkar lokalt, og halde god avstand til personar utanfor kohorten. Også avslutningsfasen vil vi avgrense kontakt med utanforståande så mykje som mulig.

Med det så håper vi at vi har innført restriksjonar som skal sikre at skulen blir smittefri også i dei vekene som er igjen av skuleåret.

Med helsing

Einar Opsvik
rektor
E-post: einar.opsvik@more.fhs.no
Telefon rektor direkte: 971 76 112
Telefon til skulen: 70 04 19 99

Nyttige linkar: