Tidlegare elev: Synes jeg har fått veldig mye ut av dette året, både på det personlige plan og det sosiale.

Jeg har lært veldig mye nytt både om hvordan det er å bo så tett på andre personer og om friluftsliv. I løpet av dette året har jeg også lært å presse meg litt ekstra og gjort ting jeg ellers aldri ville turt å gjøre. Jeg har fått mange nye venner og ser nå mulighetene framfor begrensningene i ting. 

Den aller beste opplevelsen må nok være det å dykke i Tyrkia. Det var en helt utrolig opplevelse å kunne blir kjent med livet under vatn. Det var spesielt kult å se et flyvrak fra 2. Verdenskrig og rokken som svømte forbi. En annen ting jeg aldri kommer til å glemme er følelsen av å bestige toppene på fjellene i Sunnmøre. Den mestringsfølelsen etter å ha slitt seg på toppen med fjellski på beina er uslåelig.

Jeg synes det å bo på et internat er alle tiders! Man føler seg aldri alene og har alltid gode venner i nærheten. Her på skolen er det også alltid noe å gjøre, enten det er å trene i gymsalen eller treningsrommet, spille spill i peisestua, se på film i elevstua eller bake kake på elevkjøkkenet. I tillegg lærer man å tilpasse seg hverandre på en god måte, noe som også er god lærdom å ta med seg videre i livet.

Frida Nordem Føleide / Adventura Ekstremsport