Tidlegare elev: Det var utfordrende å komme til et nytt miljø, men jeg merker at jeg har blitt mer sosial og tar mer ansvar.