Tidlegare elev: – Her har jeg fått flere venner enn jeg har hjemme. Det blir trist å slutte, men jeg gleder meg til å holde kontakt med alle vennene jeg har fått.