Tidlegare elev: Jeg har lært mye både om meg selv og andre.