Tidlegare elev: Jeg har møtt mange hærlige, hyggelige, spennende og flotte mennesker.