Tidlegare elev: Både lærere og elever har bidratt til å skape et fantastisk miljø.