Tidlegare elev: Superdupert. Du vil ikke angre etter ett år på Kinalinja. De beste lærerne, gode medelever og muligens den mest minnerike reisen i mitt liv.

Karl-Inge Olufsen / Kina – Midtens rike