Tidlegare elev: Det viktigste er vennskapsbåndene jeg har knyttet. Det er veldig fint å ha en slik stor familie!