Dette meiner tidlegare elevar om året på skulen

– Nye interesser og nye hobbyer

Tidlegare elev: - Tiden på skolen har åpnet øynene mine for nye interesser og hobbyer. Det har vært lærerikt, og jeg har fått veldig mye ut av det.
[1. oktober 2013] Meir

– Jeg har fått mange nye venner

Tidlegare elev: - Her har jeg fått flere venner enn jeg har hjemme. Det blir trist å slutte, men jeg gleder meg til å holde kontakt med alle vennene jeg har fått.
[1. oktober 2013] Meir