I tre dagar har vi lært om snø, skred og trygge vegval.

Når vi ferdast i vinterfjellet er det nødvendig å ha ein viss kunnskap om trygg ferdsel. «Egypterane» har fått ei lita innføring i korleis ein kan vurdere snø og snøforhold i forhold til skred. Tre av dagane i veke fire vart brukt på Standaleidet. Der vart det m.a. gravd snøprofilar, tatt stabilseringstestar og undervist i korleis søk i skred går føre seg. Det vart «laga» eit skred der elevane fekk prøve søk med søkestang. Under kan du sjå korleis vi hadde det.

     Magnus forklarer før vi starter.      Jorunn og Tonje graver snøprofil.
  Bente og Marina i djup konsentrasjon…         Heidi og Iris med litt sprell.
  Kristin viser fram ein veldig god snøspade            Ein velfortjent matpause…
           … litt leik og moro…             …før vi «laga» eit skred.
                 Søk i skred.               Funn og utgraving.

Dei som ville fekk prøve korleis det er å være gravd ned i snø. Under er det Tonje som er «offeret».

         Nedgravd.             Utgraving.   Godt å vere på beina att!