November er ofte ikkje den beste månaden og drive med uteaktivitet . Då må vi finne på andre ting….som t.d. massasje. Elevane stilte med pledd, pute og handkle klar for å lære litt om dette. Eirik, som er assistent på linja, demonstrerte og forklarte, og så var vi i gang. Nokre stønn og div.utrop vart det, men alt i alt ville elevane fortsette med denne «aktiviteten».  

PB060191 PB060194
Joakim i djup konsentrasjon.Karoline ser ut å ha det bra. Erik forsøker seg som massør med sprikende fingre.