Tidenes elevkveld…

Så var alt klart for «egypterane» sin elevkveld. Mykje forarbeid og planlegging la alt til rette for ein perfekt kveld – og det vart det. Peisestova vart omgjort til «ut i naturen». Elevane stilte i turklede, og Adventura Egypt sto for mat og underhaldning.

            Publikum, i flott turantrekk, koste seg i ei «omgjort» peisestove
                       Ikkje alle var kledd for tur… Hannah og Stine
    Programleiarane Ole Jakob og Aurora         Turtips frå ein BI student….. Anders
      …turtips frå ei gamal dame…Silje     ..og turtips frå ein «narkoman».. Karen