Animasjon Japan: Aktuelt frå linja

Animasjonsklassa ved Møre Folkehøgskule på studietur i Japan

Dei to siste vekene før påske er Animasjonsklassa på studietur i Japan. Det er sommar i Japan og turen byr på mange flotte opplevingar, mellom anna besøk hos Japans største produsent av animasjonsfilm. Ein fyldigare rapport frå studieturen inkl bilder og film kjem på skulen sine websider etter påske.
[7. april 2014] Meir