Kina er det landet i verda med den hurtigaste økonomiske veksten.  Likevel er det eit utviklingsland, med alle dei problema det fører med seg.


I Kina er det organisert opplæring for born som er foreldrelause eller på anna måte ikkje har noko som tek seg av dei. Dette er HÅP-skulane, noko som kan samanliknast med våre SOS-barnebyar.


Elevane ved linja «Kina – Midtens Rike»  har vore så heldig at dei har fått besøke ein slik skule.


HÅP-skulan er økonomisk bidrag frå privatpersonar.  Mange i Kina gir faste gåver til desse skulan.  Det er også muleg for «vestlege» å gi gåver til desse prosjekta.  Diverre er det vanskeleg å finne dei rette kanalane for å kunne gje bidrag.håpskule_utanfrå_550px Her er det nokre bilete frå besøk på ein HÅP-skule.


 


Vi besøkte Lilong HÅP-skule.


 


 


 


 


 


 


 


inneihåpskule1_550px


 Inne i klasserommet.


Vi hadde med oss litt skulesaker til elevane. Men behovet for skolemateriell var enormt.


Eit sterkt møte.


 


 


 


 


 


alleforanhåpskule_550px


 Internasjonal forbrødring.


Det er ikkje ofte at skulen har besøk frå Noreg.


 


 


 


 


 


 


 


håpelevar_medfadere_550pxJPG


 Monika, Gjertrud, Ellen og Marte har bestemt seg for å betale alle grunnskule utgiftene til desse 3 elavene. Dei er no sikra ei fullverdig grunnskuleutdanning.


 


 


 


 


 


 


utanforhåpskule_550px Sjølv etter eit kort møte, vert det vanskeleg å seie forvel. Alle elevane og dei tilsette takkar for besøket og håper på meir kontakt.