Denne lekkja fører deg over til Afrikaklassa si eiga heimeside, der du finn nyheiter og bilete frå turen til Sør-Afrika og Mozambique: http://opplevafrika07.blogspot.com/