Invitasjon til elevstemne i Ørsta laurdag 22. juni 2019

more_fhs_eksterior_01_2013

Til 5-års-, 10 års-, 20 års-, 25 års-, 30 års-, 40 års-, 50 og 60 års-jubilantar ved Møre folkehøgskule.

Tida går raskt. Dokke som var elevar ved skulen i skuleåret 1958/59, 1968/69, 1978/79, 1988/89, 1993/94, 1998/99, 2008/09 og i 2013/2014 er jubilantar og historiske personar ved Møre Folkehøgskule i Ørsta.

Ein knyter sterke band til dei ein går på folkehøgskole saman med. Dette er ofte venskap som varer livet ut. Dessverre er det ikkje alltid slik at ein klarer å halde oppe den kontakten ein ønskjer. Elevstemne er ein treffstad for gamle vener og eit høve til å mimre. Det blir viktigare og viktigare etter kvart som åra går.

Påmelding: Meld deg på elevstemne 2019 i påmeldingsskjema nedanfor. Du kan og sende e-post til skulen til kontor@more.fhs.no eller ringe på telefon 70 04 19 99. Frist for påmelding er fredag 14. juni 2019.

Pris for deltaking/servering på stemnet er kr 300. Vi ber om at deltakarar betalar inn på førehand til konto nummer 3910.52.51290. Merk betalinga med «Elevstemne 2019» og namnet ditt. Klikk her for å sjå program.

* Alle felt må fyllast ut. Du får kopi av påmeldinga sendt til di e-post adresse.


Eg var elev / tilsett ved Møre Folkehøgskule skuleåret (frå år / til år)Tal på personar som kjem til middagDersom du treng overnatting ut over fredag til søndag så kan du tinge rom i vårt sommarhostel.Namn på person du evt vil dele rom med


* Indikerer at feltet må fylles ut.