Invitasjon til elevstemne i Ørsta 13. og 14. august 2021

more_fhs_eksterior_01_2013

Du blir med dette invitert til dobbelt elevstemne på Møre folkehøgskule fredag 13. og laurdag 14. august 2021!

Vi håper i det lengste at det blir mulig å samlast utan omfattande korona-tiltak, og ynskjer med dette velkomen til alle som vil vere med. Spesielt velkomen til dei som er jubilantar og var elevar desse skuleåra: 1949/50, 1950/51, 1959/60, 1960/61, 1969/70, 1970/71, 1979/80, 1980/81, 1989/90, 1990/91, 1999/2000, 2000/01, 2009/10, 2010/11 og for fem og seks år sidan; kulla frå åra 2014/15 og 2015/16.

Vi vil invitere til eit treff der alle kan leite fram gode minner og opplevingar, og dyrke venskap som vart skapt då ein var elev ved Møre folkehøgskule. Vi vil òg nytte høvet til å fortelje litt om kva skulen er i dag, kva aktivitetar som er i gang, kva som skjer på linjene og generelt på skulen og i folkehøgskulelandskapet. Det blir møter med tidlegare lærarar det blir god servering og litt program.

Ein kan bestille overnatting og frukost på skulen og nytte skulen sine lokalar.

Påmelding: Meld deg på elevstemne 2021 i påmeldingsskjema nedanfor. Du kan og sende e-post til skulen til kontor@more.fhs.no eller ringe på telefon 70 04 19 99. Frist for påmelding er søndag 1. august 2021.

Pris for deltaking/servering på stemnet laurdag er kr 350 (tillegg kr 100 for grilling på fredag).

Faktura for påmeldinga blir sendt ut i forkant av stemnet. Klikk her for å sjå program.

* Alle felt må fyllast ut. Du får kopi av påmeldinga sendt til di e-post adresse.


  Eg var elev / tilsett ved Møre Folkehøgskule skuleåret (frå år / til år)  Tal på personar som kjem til grilling (sett evt 0 om ingen kjem)
  Tal på personar som kjem til middag (sett evt 0 om ingen kjem)  Kryss av for behov for overnatting under. Overnatting ut over dette kan du tinge i vårt sommarhostel.  Namn på person du kan dele rom med


  * Indikerer at feltet må fylles ut.