Siste veka har elevane i Adventura – Afrika freista fiskelukka.

Elevane i Adventura Afrika har hatt fleire dagar med aktivitetar på sjøen. Dei har sett garn og line og fiska krabbar. Endeleg etter mange dagar med regn kom torsdagen med fint fiskever. Linene og garna som vart sett ut tidlegare vart hent opp av forventnings-fulle elevar. Resultatet var flott, både krabbar og fisk, – til og med eit par småhaiar vekte stor begeistring!

Fisketur 7