Møre Folkehøgskule inviterer alle elevar frå  siste skuleår til treff laurdag 17. november. Vi håper mange kan sette av tid til å treffast denne helga. Meld deg på pr. mail til skulen, eller ta kontakt på telefon. Vi har sendt ut invitasjon elektronisk til alle, men er litt usikker på om meldinga har nådd fram. Ta kontakt med skulen dersom du ikkje har fått invitasjon!

Velkomen til fjorårstreff for alle klassene og elevane frå skuleåret 2006 / 2007!

Opplev Afrika