Alle elevane ved Møre Folkehøgskule stilte søndag 20. oktober opp som frivillige bøsseberarar for TV-aksjonen 2013.

Innsatsen er avgjerande for at Ørsta skal få dekka alle område av bygda, og såleis få eit høgt gjennomsnitt på gjevartala for kommune. Møre-Nytt har dekka saka, og i tillegg har NRK hatt innslag frå Ørsta og m.a. frå folkehøgskulen, – med god drahjelp av Kjell «Kjellen» Bigset frå «Klypa». 

Foto: Møre-Nytt