Nest siste helga i skuleåret er det tradisjon for å invitere foreldre, føresette og øvrig
familie til treffhelg. Då kan gjestane få sjå igjen sine, samstundes som dei får oppleve
skulen og sjå seg om på Sunnmøre forøvrig.
Gjestane til elevane på TV/Film-linja fekk og høve til å prøve seg både foran og bak
kamera. Dette gjekk veldig bra på tross av at linjelærar ikkje kunne møte då han var i
dottera sin konfirmasjon. Ein stor takk frå han  til alle som bidrog til å gjere dette til
ein fin seanse!

Dscn1706.jpg Manus nyheter


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Det meste av det som visast på TV er nøye planlagd på førehand. Før nyheits-
opplesarane kan «gå på lufta» må det skrivast manus, og dei må trene på opplesinga.

Dscn1703.jpg Redigering


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Videoband-innslaga må og redigerast før dei kan sendast.
Dscn1716.jpg Konsentrasjon


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Djup konsentrasjon av både «elev» og «lærar» under kameraopplæringa. «Er det rett blendaropning, er kvitballansen justert og er bildeutsnittet greitt?»
Dscn1717.jpg Studio


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Programleiarar og studiostaben er klar. «Stille i studio. Et halvt minutt til sending…
Klar vignett. Klar kamera to…10-9-8-7-6………»
Dscn1732.jpg Matsal


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Mat er også ein viktig del av ei foreldrehelg.
Dscn1725.jpg Glede


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Desse såg  ut til å vere særs nøgde. Kjekt med foreldrehelg!