Trude, Remi og Monica framfor den store tenkjaren Konfusius.


Konfusiansk tempel - Trude, Remi og Monica_540


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Inne i tempelet.


tempel 2 - alle_540


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tempelet er pynta i samband med det kinesiske nyttåret.  Vi går inn i Apens år.  Det kan vi sjå på dekorasjonane.  Trude er ikkje ein del av den faste utsmykkinga.


trude i tempel_540