Skuleåret er i full gang. 93 elevar med store forventningar om ny kunnskap gjennom turar, aktivitetar og studier, har innteke internata på skulen. Opningshelga med tur til Sandhornet er gjennomført i strålande augustvèr. Første veka var heile skuen til Standalhytta. Å bli kjend med meir enn hundre nye medelevar og lærarar tar si tid, og ein hyttetur er ein god start på denne prosessen. Vi har hatt mange aktivitetar og turar til ulike mål i fjellet.

Veke nr. to er sett av til undervisning i klassene. Fleire nyhende frå Særgreinsveka med ulike turar og aktivitetar kjem med det første!

 

Balansekunst!
Helsing til alle heime!
Helsing til alle heime: Vi har det bra!
Kjekke karar!
Kjekke karar!
Fjellet er fullt av blåbær.
God prat på verandaen
God prat på verandaen.
Året fører med seg mykje volleyballspeling og oppkøyringa er i full gang.
Knut viser vei til Fingeren
Knut viser vei til «Fingeren». Dit skal vi!
Nye metoder i ringspel!