Ved sidan av mykje tørr informasjon blir første veka på skulen nytta til ein tre dagers tur til Standalhytta. Her blir det lagt til rette for ulike aktivitetar og turar i fjellet.

Alle elevane var første dagen på fjellet involvert i «Standalsvelodromen», sett i system av Adventuralærar Christian Howlid. Her fekk alle prøve ut sin fysiske styrke, konsentrasjon og testa lagånda på postane som var plasserte rundt om hytta. Torsdagen var elevane delte i grupper, der nokre gjekk på fjelltur, nokre reiste til sjøen på fisketur og nokra plukka bær og sopp ved hytta.

Standalhytta
Standalhytta
Fiskelykke!
Fiskelykke!

 

 

 

 

 

 

 

Sylen til venstre
Turmål; Sylen, til venstre i biletet.
Panorama frå toppen
Panorama frå toppen

 

 

 

 

 

 

Det er vanskelegare enn det ser ut til..

Vanskelegare enn det ser ut til….

Islandske kameratar

 

 

 

 

Islandske kamerater deler alt…

Intens konsentrasjon
Intens konsentrasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

høgtflygande jenter
Høgtflygande jenter…
Sykkeltur gjennom Follestaddalen
Sykkeltur gjennom Follestaddalen.

 

 

 

 

 

 

  

Badenymfer i iskaldt fjellvatn
Badenymfer i iskaldt fjellvatn.