Gjennom desse sendingane får du prøve ut dine kreative idèar og utvikle dine evner til samarbeid, ansvar og toleranse. Du får både faglege og sosiale utfordringar, og ikkje minst ha det kjekt saman med resten av teamet som klassa di utgjer. Sjå sjøl på nokre bilete som er tatt frå dei to siste sendinganene etter jul.


 Nyheter - Kristine & Siri


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


EZ-1 -Mikael 2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Programledere -Therese & Ingunn


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kontrollrom - redigering


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Teknikk