Store snømengder har kome i Ørsta, og nokre av elevane brukar fritida til å øve inn nye triks på ski og snowboard.

                                       Jan Arild «shaper» hoppet
                                      Stilrein «360» på skuleplassen
   Zacharias kan meir enn å lage animasjon:)    Heldigvis var det mykje god snø å lande i
          Magnus klar til å ta sats                       Switch 180