Adventura – Vatn er i Tyrkia. Det er fleire som har kontakta skulen fordi ein lurer på om elevane er berørt av hendinga aust i landet. Klassa har det bra, dei er ikkje nærleiken av det området der det har vore jordskjelv. Dei har no kome til Kappadokia, midt inne i Tyrkia, der dei skal opphalde seg komande veke. Vi har vore i kontakt med klasselærar Joar, og alle har det bra