Den nye Kinaklassen har 11 pene gutter og 8 fine jenter. Etter en uke på Standalhytta sammen med hele skolen har Kina-elevene begynt å lære litt om Kina, kinesisk språk og te. Lørdag 7.9 opptrådte klassen på scene med sang, dans og film for resten av skolen. Les mer på vår blogg: www.kinaklassen.com