Siden skolestarten har Kinaklassen brukt tid og lært kinesisk språk, både tegn og uttale.

Klassen har vist entusiasme for dette svært fremmende språket for å kunne bruke det under den store Kinaturen i februar og mars 2009.

Elevene kan beherske de fire tonefallene veldig bra etter systematisk øvning med pinyin.

Det er ganske vanskelig å huske alle disse firkantete tegn. Bak nesten hvert enkelt tegn finnes det noe logikk eller forklaring om hvordan fortidens kinesere tenkte på saker og ting. Mange tegn er et slags bildespråk. Klassen har begynt med enkle tegn.

yue kvinne

hao

Tegnet måne heter yuè. Tegnet kvinne heter nǚ. kvinne med barn betyr bra. En gris under et tak betyr hjem.


Gjennom å skrive ned tegn på lappen og vise til hverandre kan elevene kjenne igjen ca. 60 tegn nå.

Christina og Anna Vilda
Stian og Bjarte
Katrine
zi


Klassen lærer også talespråket (mandarin) for å kunne klare på egen hånd i ikke-turistområder.

Lykke til videre med kinesisk språk!